Over welke opties beschik je bij de scooter verzekering?

De scooter valt in Nederland evenals in het merendeel van de andere Europese landen onder de noemer van de gemotoriseerde voertuigen. Dit betekent dat er een verzekeringsplicht voor geldt. Het afsluiten van de WA-verzekering is bij het in het verkeer brengen van een scooter dan ook altijd een absolute vereiste. Dat is iets waar veel mensen die een scooter kopen in eerste instantie geen rekening mee houden. Toch is dit zeer belangrijk. Niet voldoen aan de verzekeringsplicht kan je namelijk op een aardige boete komen te staan. Wil jij graag alles te weten komen over het afsluiten van de scooter verzekering? Dan hoef je daarvoor in ieder geval niet meer verder te zoeken.

Hoezo moet je een scooter verzekering verplicht afsluiten?

Voor elk type gemotoriseerd voertuig geldt in Nederland en bij uitbreiding ook in de andere Europese landen dat er een verzekering voor moet worden afgesloten. Het gaat hierbij dus voor alle duidelijkheid niet zoals zoveel mensen vermoeden uitsluitend om de auto, maar ook om kleinere voertuigen zoals een brommer of een scooter. Ook het afsluiten van een scooter verzekering is dus wettelijk verplicht en dan meer bepaald onder de vorm van de WA-verzekering. Het staat je vrij om er als verzekeringnemer voor te kiezen om een uitgebreidere verzekering af te sluiten, maar dat is geheel aan jou. Let op, een uitgebreidere verzekering betekent uiteraard hogere kosten. 

Als je een scooter in het Nederlandse verkeer wenst te brengen zal je er dus hoe dan ook rekening mee willen en moeten houden dat deze wettelijk verplicht voorzien moet zijn van de WA-verzekering. Enkel en alleen op die manier voldoe je aan de geldende wetgeving. Deze wetgeving moet er in principe voor zorgen dat het merendeel van de deelnemers aan het Nederlandse verkeer zijn verzekerd tegen schade die ze mogelijks zonder hun eigen fout kunnen oplopen.

Hoe kan je de scooter verzekering afsluiten?

Als je een scooter verzekering wenst af te sluiten zal je vergelijkbaar met bijvoorbeeld de autoverzekering een keuze moeten maken tussen tal van verschillende opties. Er zijn in totaal drie standaard verzekeringen waar we een onderscheid tussen kunnen maken. Het gaat hierbij dan om:

  1. De standaard WA-verzekering die dus wettelijk verplicht is; 
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering voor scooters;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering voor scooters; 

Ondanks het feit dat er slechts drie verschillende verzekeringen bestaan kan er in de praktijk worden vastgesteld dat veel mensen het toch een beetje lastig vinden om de juiste keuze te kunnen maken. Dat is het gevolg van het feit dat het niet voor iedereen even duidelijk is welke verzekering nu het beste past bij de eigen scooter waarover men beschikt. Is dat de meest voordelige optie en dus de WA-verzekering of toch maar een uitgebreider exemplaar zoals de WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekeringen? Verschillende factoren zullen je keuze op dit vlak sterk beïnvloeden. 

Wanneer kiezen voor de WA-verzekering voor scooters?

De meest eenvoudige scooter verzekering die je in de praktijk kan afsluiten is de zogenaamde WA-verzekering. Het gaat hierbij zoals eerder op deze pagina al verschillende keren aangehaald om de verzekering die vanuit de overheid wettelijk verplicht dient te worden afgesloten. Dit geldt voor iedereen die met zijn of haar scooter deel wenst te nemen aan het Nederlandse verkeer. De WA-verzekering voor scooters kan in principe bij nagenoeg elke verzekeraar worden afgesloten. Dat is voor jou als potentiële verzekeringnemer best interessant. De onderlinge concurrentie waar op die manier sprake van is zorgt er namelijk voor dat de premie van de verzekering kan worden gedrukt. 

De WA scooter verzekering is een type verzekering die in het bijzonder wordt aanbevolen aan mensen die slechts sporadisch gebruik maken van hun scooter. Bovendien is het eveneens zo dat deze verzekering een interessante keuze is voor iedereen die slechts over een beperkt budget beschikt. Heb jij dus met andere woorden slechts een beperkt bedrag te besteden voor het verzekeren van jouw scooter? Dan zal je bij het uitvoeren van een vergelijking al vrij snel tot de conclusie komen dat de keuze voor de WA-verzekering veruit één van de interessantste is om te maken. Let wel, eigen schade aan je scooter wordt dus op geen enkele manier verzekert.

Wanneer kies je beter voor de WA+ beperkt cascoverzekering?

De basis WA-verzekering voor scooters is een verzekering die je dus vooral afsluit wanneer je behoefte hebt aan uitsluitend de wettelijk verplichte dekking voor schade veroorzaakt aan derden. Dit is met andere woorden de verzekering die je tegen de laagst mogelijke kosten zal kunnen afsluiten. Voor menig aantal mensen blijkt echter dat dit type van scooter verzekering niet de meest interessante optie is. Dat bijvoorbeeld omdat men ook behoefte heeft aan bepaalde eigen dekkingen zoals:

  • Een dekking voor schade als gevolg van een brand;
  • Een dekking voor financiële verliezen als gevolg van een diefstal;

Indien jij graag wil kunnen rekenen op de hierboven aangehaalde dekkingen zal je tot de conclusie komen dat het altijd interessant kan zijn om een scooter verzekering af te sluiten die over de WA+ beperkt casco dekkingen beschikt. Op deze manier kan je toch rekenen op wat meer zekerheid. 

De allrisk, de meest complete scooterverzekering op de markt

Wil je graag uitsluitend de meest complete scooter verzekering op de markt afsluiten? In dat geval zal je naar alle waarschijnlijkheid kijken in de richting van de allrisk scooter verzekering. Het betreft hier een verzekering welke in de basis bestaat uit alle dekkingen die ook deel uitmaken van de WA-verzekering en de WA+ beperkt cascoverzekeringen. Er is echter nog één extra dekking die wordt aangeboden. Hierbij is er dan uiteraard sprake voor het dekken van de zelf veroorzaakte schade aan het eigen voertuig. Dit bijvoorbeeld door slippen of botsen. 

Deze extra dekking lijkt in eerste instantie mogelijks niet het grote verschil te vormen, maar in de praktijk is het dat wel degelijk. Deze extra dekking voor eigen schade zorgt er dan ook in de praktijk voor dat de premie die je moet betalen voor deze verzekering voor je scooter aanzienlijk hoger uitvalt. Omwille van deze reden is het eigenlijk uitsluitend aangeraden om te kiezen voor deze verzekering wanneer je beschikt over een zeer dure scooter en / of wanneer je er vaak mee rijdt.